Welkom bij Sport en Cultuur in Soest

BSC Beweegmakelaar Aangepast Sporten

BEWEEGMAKELAARS

In Soest zijn twee Beweegmakelaars. Zij zijn een belangrijke verbinding tussen cliënt, eerste lijn zorg en het sportaanbod. Er zijn voldoende sport- en beweegmogelijkheden in Soest en Soesterberg en de Beweegmakelaars hebben deze mogelijkheden in kaart en kunnen daardoor mensen doorverwijzen naar een passend beweegaanbod. Daarnaast kunnen zij begeleiding bieden bij de eerste stappen richting bewegen.  

BUURTSPORTCOACHT: MARIJKE ROEST, BEWEEGMAKELAAR AANGEPAST SPORTEN

Aanvoerder: SWOS / Elzis (eerste lijn zorg)

Spelers: Eerste lijn zorg, Amerpoort, Abrona, Bentinckfonds, Grenzeloos Actief, Uniek Sporten, (aangepaste)sportaanbieders, andere buurtsportcoaches

De Beweegmakelaar AS adviseert en begeleidt mensen met een beperking die (meer) zouden willen sporten en bewegen. Sinds 2018 is Marijke Roest Beweegmakelaar AS in Soest. Marijke is zelf een ervaren sporten met een beperking. Zij weet zelf als geen ander hoe het is om aangepast te sporten en welke drempels er te nemen zijn. Hierdoor kan zij mensen goed motiveren en op zoek gaan naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Marijke heeft haar netwerk in Soest en omgeving bij de sportverenigingen en instellingen.