Welkom bij Sport en Cultuur in Soest

Nieuws

Vooraankondiging Soester Kennismaking Sport Event

vrijdag 9 juli 2021

Beste sport- en beweegaanbieders,

 Met deze mail informeren wij, het buurtsportcoachteam in de gemeente Soest, u over het 3de Soester Kennismaking Sport Event op 29 oktober 2021, waar uw vereniging aan deel kan nemen en u uw sport én club kan promoten.

 3de Soester Kennismaking Sport Event

In 2020 heeft het Event vanwege de Corona niet plaats kunnen vinden. In 2021 is dat wel weer de bedoeling.

Het Event was ook altijd tijdens de Nationale Sportweek (eind september). In heel Nederland wordt er extra aandacht besteed aan sport en bewegen, en specifiek aan de sportaanbieders die het sport en bewegen mogelijk maken. Ook in de gemeente Soest zijn er vele sportaanbieders die samen een fantastisch en veelzijdig aanbod realiseren. Daarvoor bieden wij u als sport- en beweegaanbieder een podium!

 In 2021 hebben wij er voor gekozen 3de Soester Kennismaking Sport Event een maand later te organiseren, namelijk op vrijdag 29 oktober, van 15.00 tot 18.00 uur. Hierdoor is de kans groter dat de Corona maatregelen het toelaten om dit Event in volledigheid uit te voeren. Ook u kunt uw vereniging/organisatie en uw activiteiten promoten en laten beleven tijdens het Soester Kennismaking Sport Event in Sportboulevard De Engh.

 Doelgroep en promotie

Bij de promotie richten wij ons op een brede doelgroep. Zowel jong als oud, sporter of geen sporter, handicap of geen handicap, iedereen is welkom. U kunt uw activiteiten richten op de doelgroep die voor u interessant is. In de laatste weken voor het event zullen wij hier rekening mee houden met de promotie. Uiteraard kunt u zelf ook in aanloop naar het event gerichte promotie maken.

 

Enkele cijfers van het event in 2019

  • 24 deelnemende sport- en beweegaanbieders
  • 40 uur sport- en beweegaanbod in een tijdsbestek van 3 uur
  • Rond de 400+ bezoekers

 

Wat zijn de mogelijkheden in 2021

Tijdens het evenement hebben wij de sporthal, de ontvangsthal en eventueel de buitenruimte aan de voorkant van Sportboulevard De Eng tot onze beschikking. Wij staan open voor uw creatieve en enthousiaste ideeën om uw sport en club te promoten. Via onderstaande link kunt u uw organisatie alvast inschrijven en uw wensen aangeven.

https://forms.gle/WorMGiSXe4kJ5zTB6

 Heeft u vragen? Neem dan contact op met ondergetekende.

 Met sportieve groet,

 Namens de Buurtsportcoaches en het team Sportstimulering gemeente Soest

 

Robbert Jaspers, r.jaspers@soest.nl

Regisseur Buurtsportcoach Regeling en Sportakkoord

Zie ook www.sportinsoest.nl

Recente nieuwsitems